பாக்ஸ் ஆபிஸ் புதுப்பிப்பு: ஜெயிலர் 8வது நாளில் ஒரு படி கீழே இறங்கியது – ஆகஸ்ட் 17 இந்திய வசூல் நிலை

அறிமுகம்: இந்திய பாக்ஸ் ஆபிஸ் கடந்த வாரத்தில் சில அற்புதமான முன்னேற்றங்களைக் கண்டுள்ளது, பல படங்கள் வெளியாகி பார்வையாளர்கள் மீது…